Nu har jeg gennemset fol.1-fol.50 af Tyrsting-Vrads herred justitsprotokol 1706-1711 uden at finde mere med emnerne: skøde, lovbud, skifte, afkald eller arv, men til gengæld med mange gentagelser, så jeg har opgivet at bruge mere tid på den sag.