Afsluttet Vrads herred tingbog 1679-1680.

Der er ikke flere tingbøger før sammenlægningen med Tyrsting herred 1687 og den fælles række begynder først 1706.

Uddragene