Nørvang herreds tingbøger før sammenlægningen med Tørrild herred 1687 er bevaret 1663-1671.

Her er forsøgsvis taget uddrag af sager med emneord: Skifte, Afkald, Arv, Skøde og lovbydelse.

Hele første protokol fra 18.5.1663 til 22.12.1663 er gennemset.

Måske vil jeg senere medtage alle sager og så vil der blive skiftet løbenumre.

Måske vil jeg fortsætte med uddrag kun med disse emneord for alle 9 protokoller.

Uddragene