De tre ældste skifteprokoller fra Koldinghus amt må ikke fremtages.

Jeg har indsat navnene fra registrene på Landsarkivets læsesal suppleret med oplysninger fra Nygårds sedler, hvor det er muligt.

Samtidig har de tidligere meddelte skifter ændret løbenummer.

Skifterne