Pakken Viborg rektorats bøndergods 1733-1803
indeholder skiftebreve og afkald, men papirerne ligger i fuldstændig tilfældig rækkefølge.

Jeg har indskrevet dem efter dato.

Afkald, der refererer til et indført skifte, meddeles ikke særskilt.

Skifterne