Viborg bisp præstegods. Skifteprotokol 1738-1814.

Skifterne