Ribe domsogn præstegods 1736-1794

og

Ribe Bisp bøndergods 1775-1811

og

Ribe rektorat bøndergods 1744-1809.

Skifter ribe katedralskole rektorat

Skifter præstegods