Så lykkedes mit store delprojekt: at der skal være uddrag af alle gejstlige skifter på Landsarkivet for Nørrejylland.

Sidste opdatering er Vennebjerg herred gejstlig skifteprotokol 1777-1802 og 1803-1813.

Nu tager jeg fat på at komplettere skifter for præstegods

Skifterne