Jeg har lagt godskifterne fra bogen

1.900 godsskifter fra Bjerringbro-Hvorslev-egnen 1715-1815.

Af Inga Hørdum og Vera Munkholm.

Udgivet af Slægten og Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn, 2002

på hjemmesiden.

Det drejer sig om godser i Houlbjerg og Middelsom herreder.

Godsnavnene er angivert med kursiv, så man kan se, at de ikke er lavet af mig.

Rettelser sendes enten til mig eller til Inga Hørdum.

Skifterne