Første protokol af Middelsom herred gejstlig skifteprotokol 1692-1770

Skifterne