Rinds herred gejstlig skifteprotokol 1769-1828.

Nået til 1790.

se lbnr.4:

4 Ved ildebrand 26.6.1769 i Ulbjerg præstegård brændte forrige skifteprotokol.

Derfor indføres fortegnelse over børnepenge i Rinds herred. 2.7.1771, fol.41B 42.

De 14 poster anføres som “Børnepenge” i de indførte skifter.

Desuden indføres afkald fra de sidste 10 år fol.42B-45, (lbnr.5-10).

Skifterne