Færdig med første protokol af Djurs Nørre herred 1730-1777

og med

Houlbjerg gejstlige skifteprotokol 1684-1734.

Djurs Nørre herred skifter

Houlbjerg herred skifter