Afsluttet Sønderlyng herred gejstlig skifteprotokol 1657-1814.

Skifterne