Første protokol af Mols herred gejstlig provste- og skifteprotokol 1693-1748.

Skifterne