Afsluttet protokollen Nørlyng gejstlig skifteprotokol 1768-1787.

Skifterne