Afsluttet gejstlig skifteprotokol for Nørlyng herred 1732-1767.

I skiftet efter Peder Arf, rektor for Viborg Katedralskole, 6.9.1764, findes en fortegnelse over en del skifter, afkald, børnepenge og fæstebreve, der ikke tidligere er indført i rektoratets skifte- og fæsteprotokoller.

Da disse protokoller ikke ses bevarede, indføres registrene her.

Skifterne