Nørlyng herred gejstlig skifteprotokol 1732-1767.

Nået til 1746.

Stiftprovsten i Viborg blev beordret til at gøre regnskab for alle skifter i Nørlyng herred 1690-1740 med forklaring på børnepenge og afkald, på grund af en mangelfuldt ført skifteprotokol, hvorfor der kommer lidt flere navne frem, end der var i skifterne. Se lbnr. 79 og 92.

Apotekere har kongelig bevilling til at skifte under gejstlig jurisdiktion, se lbnr.9, 30, 39, 69, 94.

Skifterne