Færdig med første protokol af Rødding herred gejstlige skifteprotokol 1692, 1705-1799.

Skifterne