Færdig med Ålborg købstad provsti gejstlig første skifteprotokol 1743-1782.

Mærkværdigvis er der også et testamente efter en apoteker i Ålborg.

Skifterne