I nogle tilfælde bor præsten ikke i sognets hovedby.

F. eks. bor præsten i Tirsted, Skørringe og Vejleby på Lolland i Rubbelykke præstegård og bliver tit anført som Hans Spleth i Rubbelykke.

Jeg har derfor lavet en oversigt over disse præstegårde, dels en tekstfil sorteret efter præstegårdens navn og dels en regneark-fil, hvor man kan sortere efter præstegården, Wibergs nummer og sognenes navne.

Præstegårde, tekst

Præstegårde, regneark