Færdig med Horns herred gejstlig skifteprotokol.

Sidste protokol er også brugt som skifteprotokol for Horns herred1817-1825, fol.15.188. Der er register til de verdslige skifter, som ikke er medtaget.

Næste projekt er Hvetbo herred.

Skifterne