Færdig med første protokol Gislum herred gejstlig 1706-1781

Skifterne