Afsluttet Samsø herred gejstlige skifteprotokol nr. 3 1770-1818.

Mensalgods er ført under kirkens gods med henvisning.

Skifte efter en birkedommer og en skipper, der rettelig burde være ført under herredsfogeden, er anført under Samsø herred med henvisning.

Skifterne