Nået til 1740 i Gislum herred gejstlig skifteprotokol 1706-1781.

Skifterne