Færdig med første af tre protokoller for Samsø og Tunø gejstlig skifte og nået til 1748 i anden protokol.

De skifter for mensalgods der er i anden protokol er anført under Århus amt kirkens gods, da det er bønder det drejer sig om.

Skifterne