Første halvdel af første protokol af Slet herred gejstlige skifter 1686-1776.

Skifterne