Næsten færdig med anden protokol af Ribe stiftsprovsti.

Skifterne