Færdig med første protokol af Ribe Stiftsprovsti 1742-84.

Der er nogle meget lange skifter fyldt med navne, selv om de ikke arver alle sammen.

Det er lbnr.29, 47 og 51.

Skifterne

Desuden præstegods for Ribe Sankt Katharinæ 1748-1772,

men det er kun 3 skifter.

Skifterne