Første halvdel af protokollen Års herred gejstlig skp 1703-1814

Skifterne

Desuden udvidet Ringkøbing købstad lbnr.756