Færdig med Ålborg bisp

Pakke XIII indeholdt et skifte i Kalundborg, et fragment af en justitsprotokol og 8 dubletter af skifter i tidligere pakker.

Skifterne

Færdig med Ribe amt præstegods

Det drejer sig om

Anst og Gesten 1703-1800

Føvling og Holsted 1786-1808

Skifterne