Første protokol af Fleskum herred gejstlige skifteprotokol 1698-1746.

Ålborg amt, men Viborg stift.

Skifterne