Færdig med Ålborg bisp gejstlige skiftebreve pakke XII og pakke XII A, 1737-1776.

Så mangler kun pakke XIII 1691-1791.

Registeret i pakke C 1-426 mangler over 100 skifter, hvoraf en del findes i herredsprovstens arkiv og derfor ikke er medtaget i oversigten, men der mangler en del, som heller ikke findes der.

Når herredsprovstens skifte er bedre en bispens, skyldes det, at der er senere tilføjelser hos provsten, som f. eks. afkald mange år efter skiftet, hvori kan være nævnt ny ægtefælle og nyt bosted.

Skifterne