Færdig med Ålborg bisp gejstlige skiftebreve pakke XI og XI A, 1730-1736.

I de to pakker er der 42 skifter, men kun 10 af dem er med i det håndskrevne register, der ligger som C 1-426.

Skifterne