Færdig med Hundborg herred gejstlig skifteprotokol 1800-1812.

Skifterne