Færdig med pakke VIIB og pakke VIII 1710-1717

Vadskær gods jordebog 1718 findes med fæster og hartkorn i lbnr. 276 og lbnr. 279.

Skifterne