Færdig med Hundborg herred gejstlig skifteprotokol 1747-1799.

Skifterne