Færdig med pakke IV A, pakke V og begyndt på pakke V A.

Skifterne