Færdig med pakke IV og begyndt på pakke IV A 1692-1694.

Skifterne