Donneruplund i Give sogn, Nørvang herred

Jordebog 1755 i Skøde

Jordebog 1760 i auktionsskøde, men købernes navne er ikke medtaget; det forventer jeg at samle op på, så de vil blive tilføjet senere.

Det hele er foranlediget af en tråd hos DIS om Jørgen Christensen Tyregaard og han står som køber i Brande sogn i 1760.

Jordebøgerne