Færdig med pakke III af Ålborg bisp skiftebreve.

Skifterne