Færdig med Vester Han herred gejstlig skifteprotokol 1734-1806.

Protokollen er anvendt i 1813 til 8 skifter for Vester Han herred.

Skifterne