Færdig med anden og sidste protokol for Anst herred gejstlige skifter 1779-1811.

Så mangler i Ribe amt kun Ribe stiftsprovst og Ribe købstad provsti, der følger senere.

Jeg begynder nu på Ålborg bisp gejstlige skifter 1671-1789. Der er 22 pakker med 3-400 skifter fra hele Ålborg stift.

Skifterne