Præstegods fra 13 præster i Thisted amt.

De fleste ikke ret store.

Skifterne