18 skifter fra Sjørring præstegods i Thisted amt

Skifterne