Afsluttet Brusk herred gejstlig skifteprotokol til 1812.

Som sædvanlig mangler der navne i registeret, her f. eks. lbnr.69.

Skifterne

Desuden tilføjet skifter fra præstegods:

Estvad og Rønbjerg i Ringkøbing amt

Eltang og Sdr. Vilstrup i Vejle amt

Kolding kirke i Vejle amt.