Afsluttet anden protokol for Øster Horne herred gejstlig.

Provsteprotokollen dækker også Slavs herred fra 1800, men der er kun et enkelt skifte herfra lbnr. 46 for en Kolding borger, begravet i Kolding, men hvis testamentariske arvinger bor i Grene sogn.

Skifterne