Færdig med fattigvæsenets skifteprotokol 1792-1823.

Hermed er Skive Købstad afsluttet.

Skifterne