Færdig med Skive skifteprotokol 1791-1819.

I registeret på læsesalen mangler der en del henvisninger til dele af skifter, hvilket i nogle tilfælde betyder, at arvingerne ikke opregnes.

Nogle skifter mangler helt, f. eks. lbnr.155 og 259.

Der findes en lille protokol med fattigvæsenets skifter 1792-1866, som jeg nu går i gang med.

Skifterne