Første protokol af Elbo herred gejstlig skifte 1685-1715, der også medtager Fredericia.

Skifteuddrag Elbo herred gejstlig