Færdig med Jerlev og Slavs gejstlige skifteprotokol 1685-1771.

Nummeringen er ændret, så Jerlev-Slavs herred står i forlængelse af hinanden, hvorved Tørrild herred 1801-1811, der er ført sammen med Jerlev-Slavs herred, kommer sidst sammen med dem.

Gejstlige skifter